Pasar al contenido principal

Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA
  1. Egoitza Elektronikoaren Hasiera >
  2. EGOITZA ELEKTRONIKOA

Lizitazioen publikotasuna

Nafarroako kontratazio atarian

Iruñeko Udalak eta haren sektore publiko instituzionala osatzen duten entitate guztiek, Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 95. artikulua betez, Nafarroako Kontratazio Ataria -Nafarroako Kontratazio Publikorako Batzordearen mendean dagoen Interneteko ataria- erabiltzen dute haien lizitazioak publiko egiteko bide ofizial gisa.

Nafarroako kontratazio ataria

Nafarroako Lizitazio Elektronikoaren Plataforman. NLEP

Iruñeko Udalak eta haren sektore publiko instituzionala osatzen duten entitate guztiek, Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 95. artikulua betez, Nafarroako lizitazio elektronikoaren plataforma (NLEP) -Nafarroako Kontratazio Publikorako Batzordearen mendean dagoen web-tresna- erabiltzen dute bide ofizial gisara hala Udalak deitzen dituen lizitazioetan obra, zerbitzu eta hornigaietarako eskaintzak eta eskaerak aurkezteko nola obra edo zerbitzuen emakiden berri emateko, zenbateko txikiko kontratuen esleipenetan izan ezik. NLEPa erabiltzea nahitaezkoa izanen da lizitatzailearentzat, aintzat hartu gabe nortasun fisikoa ala juridikoa duen.

Nafarroako Lizitazioa Elektronikoaren Plataforma

Nire Herritar Karpeta

Hauxe zure gunea duzu, argibideak eskuratzeko, erregistro elektronikora sartzeko eta hainbat izapide egiteko.

Sartu > Zure ziurtagiri digitala eskuratzea edo Cl@ven izena emanda egotea baino ez duzu behar