Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Zerbitzuak bilatu

86 zerbitzu aurkitu dira 'Erregistro elektroniko izapideak.'-n

1 - 10 arteko emaitza ikusgai ( 86 emaitza guztira)

Joan orrira 123456

Aldizkako Zergak eta Tasak: Ordainagiriaren xehekapena

Eskaerak, ordainagiri bakar batean igorritako aldizkako zergak eta tasak ordainagiri batzuetan banakatzeko. Banaketa honela egin daiteke: kontzeptuen arabera (Hiri-kontribuzioaren kuotak, pasabideak, etab.); lokalen arabera (Hiri-kontribuzioaren kuotak, Jarduera ekonomikoen gaineko zerga, pasabideak eta espazio-erreserbak); ordainagiri jakin batentzat edo geroan igorriko diren guztientzat; eta abar.

Udal-zerbitzua

Arriskugarri gerta daitezkeen animalien erregistroa

Arriskugarri gerta daitekeen animalia baten izena ematea horretarako ezarri den erregistroan.

Udal-zerbitzua

Autoeskoletako ibilgailuak: Zirkulazio-baimen berezia

Herritarren Segurtasuneko Zinegotzi Delegatuaren ebazpena, Iruñeko Udalaren mugapeko eremu publikoan gidatzeko eskoletarako baimena emateko.

Udal-zerbitzua

Baimen-eskaerak, eremu publikoan jarduerak egiteko: auzoetako festak, lasterketak, liburu-azokak, kabalgatak, patinajea, filmazioak, etab.

Eremu publikoan edo espazio publikoetan hainbat jarduera egiteko baimen-eskaerak, hala nola ondokoak: auzoetako festak; eskualde-etxeetako ospakizunak; Udalaren mugapean egitekoak diren bizikleta-lasterketak, krossak eta abar; ikasleen festak; Liburu-azoka; zenbait xedetarako mahaiak paratzea; kabalgatak, olentzeroak, inauteriak eta prozesioak; patinajea; filmazioak; osasun-jarduerak, mediku-azterketak kasu; azokak eta merkataritza-jarduerak; Caritasen tonbola eta Familiaren Festa.

Udal-zerbitzua

Consulta Urbanística

Solicitud de consulta sobre cuestiones urbanísticas. Solicitud de consulta previa a la concesión de la licencia municipal de actividad clasificada o inocua. Esta consulta es habitual, entre otras, en relación a la posibilidad de instalación de ascensores en viviendas construidas.

Udal-zerbitzua

Declaración/Comunicación a efectos de IIVTNU (Plusvalía municipal) y Catastro

Práctica de la solicitud de liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía). Este impuesto grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título (compra-venta, donación, etc.) o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Udal-zerbitzua
Joan orrira 123456

Nire Herritar Karpeta

Hauxe zure gunea duzu, argibideak eskuratzeko, erregistro elektronikora sartzeko eta hainbat izapide egiteko.

Sartu > Zure ziurtagiri digitala baino ez duzu behar